English

Hello, dear friend!

Know that I did not mean to offend you or anyone.

Text does not allow one to easily communicate emotions, body language and connotations. It is easy to misinterpret someone's word as sarcastic, condescending or unfriendly, even if such was not the speaker's intention. I assure you — I did not intend to harm you.

I try my best to be as kind as possible on the Internet and never say anything hurtful. Too many things can go wrong. I would like you to be my friend and would never want to jeopardize this. If I broke etiquette in some way, if I offended you or did anything else contrary to the spirit of friendship, it was unintentional.

Forgive me, please.

I wish you the best,
Petr Hudeček
Česky

Ahoj!

Nechtěl jsem ti ublížit. Nechtěl jsem urazit tebe ani kohokoliv jiného.

Text neumožňuje snadno předat informace o emocích, řeči těla a konotacích. Je snadné špatně interpretovat něčí slova jako sarkastická, povýšenecká nebo nepřátelská, i když to tak řečník nemyslel. Ujišťuji tě, že jsem ti nechtěl ublížit.

Snažím se, jak mohu, být na internetu co nejmilejší a nikdy neříct nic, co by mohlo ublížit. Příliš mnoho věcí se může pokazit. Chtěl bych v tobě mít přítele a to přátelství bych nikdy nechtěl ohrozit. Pokud jsem nějakým způsobem porušil etiketu, urazil tě nebo se jinak prohřešil proti duchu přátelství, bylo to neúmyslně.

Prosím, odpusť mi.

Přeji ti jen vše nejlepší,
Petr Hudeček