Existence n-té odmocniny

Nechť n je přirozené číslo, a je reálné číslo > 0. Pak existuje právě jedno reálné číslo b > 0 tak, že bn = a.
Klikněte na podtržené kroky, pokud jim nevěříte, a rozbalí se podrobnější důkaz.