Administrativní postup Erasmus pro MFF 2015

Toto je checklist – odškrtávací seznam – pro administrativní postup a kroky, které je třeba zařídit, pokud chcete odjet na studijní pobyt Erasmus z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Možná se bude hodit budoucím studentům.

Tento checklist bude také specifický pro Francii, a trochu i pro Univerzitu v Bordeaux. Některé kroky budete muset upravit podle své cílové školy a země.

 • Výběr cílové školy (březen)
  • Zhruba na začátku března je zveřejněn seznam škol, se kterými má MFF daný akademický rok dohodu. Odkaz na seznam bude na stránkách MFF (2015/2016 zde). Vyberte z něj školu, která vás zajímá. Snažte se vybrat školu z vašeho oboru, protože např. pro matematickou dohodu budou mít přednost matematikové před informatiky.
  • Můžete vybrat více škol, ale já jsem vybral jen jednu, takže nevím, jak proces funguje pro studenty, kteří zvolí více ško.
 • Výběr předmětů na cílové škole (březen)
  • Podívejte se na webové stránky cílové školy a snažte se najít jejich ekvivalent SISu nebo Karolínky, a zjistěte tak, jaké předměty byste se na té škole učili (Bordeaux zde). To vám může pomoci vybrat školu.
  • Sestavte z těchto předmětů rozvrh. Na některých školách nebudete mít žádnou možnost výběru, ale většinou ano.
  • Pošlete svůj návrh rozvrhu zástupci cílové školy, aby zkontroloval, jestli takový rozvrh skutečně jako výměnný student budete moci mít.
  • Zjistěte, jestli na MFF není nějaký váš povinný nebo povinně volitelný předmět podobný některému z těch, které budete studovat. Pokud ano, napište garantovi tohoto předmětu, jestli by vám uznal studium v zahraničí. Pošlete mu sylabus zahraničního předmětu, pokud se vám ho podaří najít. Pokud ne, požádejte o něj garanta zahraničního předmětu.
 • Vyplnění online aplikace (březen)
  • Přihlaste se do online aplikace Univerzity Karlovy (link) a vyplňte přihlášku. Vytiskněte si formulář Learning Agreement.
 • Podání přihlášky (březen)
  • Obejděte garanty těch předmětů, které si chcete nechat uznat jako povinné nebo povinně volitelné (viz předcházející krok) a řekněte jim, ať vám to podepíší v Learning Agreementu.
  • Zbytek podpisů si nechte dát od koordinátora dohody.
  • Nechte si podepsat Learning Agreement různými lidmi, a to v pořadí – nejprve musíte dát podpis vy, pak katedrální koordinátor, pak institucionální koordinátor. Institucionální koordinátor odmítne dát podpis, pokud tam ještě není katedrální podpis.
  • Napište motivační dopis – v češtině nebo v angličtině (musí to být jazyk, kterému budou rozumět čeští koordinátoři, popř. děkan). Dopis musí být napsán na formuláři ze stránek MFF.
  • Odevzdejte motivační dopis, Learning Agreement, vytisknutou přihlášku z webových aplikací a jakékoliv další dokumenty, které mohou přispět vaší motivaci, koordinátorovi vaší dohody. Já jsem jako další dokumenty přiložil certifikát znalosti francouzštiny a doporučující dopis od vedoucí bakalářské práce.
 • Podání přihlášky (duben)
  • V polovině dubna dojděte za katedrálním koordinátorem, abyste zjistili, že jste byli nominováni.
  • Okamžitě poté pošlete přihlášku na zahraniční školu. Na jejich webových stránkách by mělo být uvedeno, jak se výměnný student může přihlásit. Obzvláště ve Francii mohou chtít, abyste přiložili velké množství různých průkazných dokumentů.
  • Časem vám poštou přijde dopis o nominaci a o přiznání stipendia z MFF.
  • Časem vám přijde e-mail (nebo dopis) s názvem “akceptační dopis” z cílové školy. To rozhodně nemusí být v dubnu (já ho dostal v červenci).
 • Zajištění letenky/dopravy (duben až srpen)
  • Pokud budete cestovat letadlem, tak čím dříve nakoupíte letenku, tím bude levnější. Vymyslete, jestli budete chtít mít s sebou dvě zavazadla nebo jedno. Zavazadlo navíc stojí dost peněz, ale kupovat věci v západních zemích, protože se vám nevešly do kufru, také stojí dost peněz.
 • Zařízení bankovního účtu (duben  srpen)
  • Zavolejte do pobočky Komerční banky, jejíž adresu najdete na stránkách MFF, že byste si chtěli zařídit technický účet pro Erasmus. Domluvte schůzku.
  • Dojděte na schůzku a založte si účet.
  • Číslo účtu vyplňte do online aplikace Univerzity Karlovy.
 • Podepsání účastnické dohody (duben až srpen)
  • Napište Evropské kanceláři Univerzity Karlovy, že jste do přihlášky vyplnili číslo účtu a že byste chtěli podepsat účastnickou dohodu. Odpoví vám, že pošlou něco k podepsání děkanovi/proděkanovi a že vám napíšou později.
  • O několik dní později dostanete e-mail, že si můžete přijít vyzvednout účastnickou dohodu.
  • Přijďte do Evropské kanceláře a podepište dohodu.
 • Sjednání zdravotního pojištění (červenec)
  • Zařiďte zvláštní zdravotní pojištění do zahraničí. Při výběru pojišťovny dávejte pozor, jestli nabízí také pojištění odpovědnosti za škodu (často vyžadují zahraniční školy) a jak často se musíte vracet do České republiky.
 • Zápis na cílové škole (září)
  • Po příjezdu na cílovou školu se prezentujte na místním oddělení pro zahraniční vztahy a tam už snad dostanete podrobné instrukce, co všechno musíte udělat. Dávejte pozor, protože mnohé instrukce mají časové limity, např. že změny rozvrhu lze dělat jen v září apod.
  • MFF chce, abyste naší školu informovali hned, jakmile se něco ve vašem studijním plánu změní.

 

Pro Francii je poměrně těžké zařídit ubytování, proto jsem postup k získání univerzitní koleje popsal zvlášť:

 • Zařiďte si národní studentský účet (březen)
  • Na stránkách francouzského studentského systému proveďte registraci a získejte tak svoje identifikační číslo INE.
  • Systém není stabilní a možná vám během registrace spadne. V takovém případě napište e-mail na technickou opravu, často to dokážou spravit.
 • Vytvořte žádost o ubytování (březen)
  • Opět na stránkách PVE založte žádost o ubytování. Máte možnost zvolit až čtyři žádosti. Použijte všechny.
  • Nechcete “chambre traditionelle”, chcete buď renovované pokoje nebo ještě lepší. “Tradiční” pokoje jsou desítky let staré a nehygienické. Renovované pokoje stojí jen o sto euro víc, vyplatí se to.
  • Žádost pošlete, spolu se všemi žádanými dokumenty, na adresu svého CROUS.
  • Podrobnější informace najdete na webu CROUS, který přísluší vašemu regionu.
 • Komunikujte s vaším CROUS (duben  srpen)
  • Budou po vás nejspíše vyžadovat doplnění tuctu dalších dokumentů. Udělejte, co říkají. Jedna z věcí, co budou chtít, je, abyste poslali informaci také své cílové škole.
 • Zařiďte si kauci CLÉ (květěn srpen)
  • Francouzský systém vyžaduje, aby se nějaký Francouz zaručil za to, že budete platit nájem. Vy žádného takového Francouze neznáte, proto se za vás zaručí státní organizace, které za to budete platit 4 eura měsíčně.
 • Zažádejte o studijní ubytování CAF (září)
  • Hodně štěstí.
  • Prý je o náhodě, jestli ho dostanete nebo ne.
  • Také jde o výdrži, protože s CAF se komunikuje fyzickou poštou a s odpověďmi si dávají dost načas. Mnoho lidí nedokončilo svoje žádosti dřív, než se vrátili do ČR.

Ještě jedno varování: na francouzském internetu nepoužívejte háčky ani čárky. Francouzi neznají Unicode.

Leave a Reply