Recenze a návod na koronahra.cz

Snímek obrazovky z hlavní obrazovky hry koronahra.cz

Hry o kontrole epidemie se často potýkají s problémem, že když provedete protiepidemická opatření včas a silně, tak můžete virus eliminovat a předejít tak komplikované fázi hry.

Na internetu se ale objevila simulační hra, koronahra.cz, která tomu předchází zaprvé tak, že začínáte už v rozvinuté epidemii, ale hlavně tak, že vám každý den přibyde 10 nemocných, ať děláte co chcete, a tedy epidemii nemůžete nikdy zastavit.

Continue reading Recenze a návod na koronahra.cz

I release my stories as CC-BY-40 and my games as GPL-3.0

I, Petr Hudeček, also working under the names Lesan, Oracions and Soothsilver, hereby release:

  • all of my released creative fiction (short stories; comic strips; novels) under CC BY 4.0. This means you are free to redistribute the stories anywhere you want, as long as you attribute me as the original author;
  • all of my released video games under GNU GPL 3.0. This means you are free to redistribute them anywhere you want, and you can create your own games based on my games, but if you do, then you must release those games under GNU GPL 3.0 as well.

Continue reading I release my stories as CC-BY-40 and my games as GPL-3.0

Cat Colony Crisis Walkthrough/Guide

Cat colony crisis screenshotCat Colony Crisis is a short simulation game about managing a disease outbreak. You are on a spaceship with 15 cats, 1 of them is infected, and your goal is to end the outbreak, preferably with as few infections as possible.

The game is quite fun, but when I first started, I played 3 times on the default difficulty settings and each time I lost and all of the cats fell sick. However, after I learned some tricks and got better, I now tend to win easily, usually with 1-3 infections only.

You can download it at https://devils-cider-games.itch.io/cat-colony-crisis  Continue reading Cat Colony Crisis Walkthrough/Guide

Alternativní světy

Od roku 2015 píšu krátké povídky o světech, které jsou přesně jako ten náš, až na jednu podstatnou změnu, a prozkoumávám, jak by tato změna ovlivnila náš každodenní život.  
 
Probabilistická smrt (2015)
Představte si svět, kde se vám nemůže přihodit smrtelná nehoda. Ale každou půlnoc Smrt spočítá pravděpodobnost, s jakou jste daný den mohli umřít a s takovou pravděpodobností zemřete v okamžiku odbití půlnoci.
Continue reading Alternativní světy

Náhodný oční systémový šok

“Mrkačka” je hrozná nemoc. Z ničeho nic se uprostřed noci probudíte, vaše oči se dají do zběsilého pohybu, dostanete se do křečí, a zemřete. Žádné varování, žádné predispozice, jen náhodná okamžitá smrt. Existuje jeden způsob, jak ji předejít, a to jednoduchým cvikem, který provedete každý den. Ovšem počet lidí, kdo na cvik zapomínají, se zvyšuje…” (povídka, 1200 slov)

Continue reading Náhodný oční systémový šok

Najdi cestu ven!

Seek a way out! is a puzzle adventure game in the escape-the-room genre. It’s also a spin-off of my Scouting webcomic.

You are Tišík, a clever but inexperienced child, on a weekend Scouting trip to the mysterious Hut of Terror. Together with other children, you must solve puzzles and observe your surroundings to find your way out of rooms.

Currently, this is a tech demo constiting of 1 room and 1 puzzle.

Continue reading Najdi cestu ven!

Contract tracing video game

Contract tracing video game is a turn-based simulation game. You play the role of an epidemiologist who’s using contact tracing and quarantines to contain an outbreak of a disease in a small town.

I created this game with my collague Alex Dolin from PostSharp Technologies for the EuVsVirus hackathon to help the fight against the COVID-19 pandemic in April 2020.

Continue reading Contract tracing video game