Quest for the Golden Candelabra releases soon on Steam!

When I created my list of 100 things I wanted to do 7 years ago, publishing a game on Steam was one of them. Back then, publishing on Steam was harder, but even now, I’m still happy that I’m finally going to achieve this.

My new video game, Quest for the Golden Candelabra, is a 2D turn-based tactics game based on the rules of PF2E, the second edition of a powerful tabletop OGL ruleset. You lead a group of four colorful characters through a series of encounters, fighting against monsters, acquiring loot and eventually — hopefully — recovering the ancient artifact that’s the object of your quest.

And it will be released on Steam in just two weeks!

Počítačové hry, které se mi nepodařilo vytvořit

Tyto nápady na počítačové hry se mi honí v hlavě už dlouho, ale žádný se mi nepodařilo dotáhnout tak daleko, abych hru začal vytvářet. Pokud vás nějaký zaujme, prosím vytvořte hru nebo mi řekněte, jak by nápad mohl fungovat 😊.

Judge simulator: Úkolem hráče jakožto soudce místního soudu ve fiktivní (možná fantasy) zemi je přečíst si relevantní zákony, přečíst podlohu od žaloby a obhajoby a sestavit rozsudek včetně zdůvodnění, kde hráč vybírá z nabízených možností odstavců a nakonec sestaví celý dokument a je následně ohodnocen podle toho, jak moc je jeho rozsudek správný.

Simulátor úřadu: Úkolem hráče je navrhnout byrokratická pravidla pro malý obecní úřad tak, aby zajistil postupně všechny agendy, jako je vyřizování občanských průkazů, řidičáků apod. Hra po hráči vyžaduje, aby splnil nějaké podmínky (řidičák dostane jen, kdo má složenou zkoušku), ale hráč už vybírá, jak občan podmínky prokáže, u jaké pobočky udělá jaký úkon apod. Posláním hry je pozitivně zobrazit byrokracii a ukázat hráči radost a nezbytnost pravidel ve společnosti, kde lidé nejsou perfektní. Pravděpodobně ve světě bez internetu (možná i fantasy).

Najdi cestu ven: Vizuální novela kombinovaná s escape-the-room místnostmi z prostředí skautského komiksu Najdi cestu ven, dobrodružství vlčácké družiny na opuštěném hradě.

Hra ze skautského prostředí: Nebo, trochu obecněji, kompletní hru ze skautského prostředí, která by byla celkem věrná tomu, jak skauting funguje v České republice, bavila by děti od 6 lety ale i mě jako dospělého, a hlavně by bavila i neskauty. Podobně jako Najdi cestu ven, posláním hry by bylo reprezentovat pozitivně skauting a navázat na Foglarův styl “dobrodružství mladých lidí”. 

Muzikálové RPG: Open world fantasy RPG v 3D světě a la Skyrim, až na to, že nikdo nemluví, všichni jenom zpívají. Každé město je asociované s jiným žánrem hudby – rock/opera/rap/… – a důležité momenty v hlavní příběhové linii jsou prozpívané tažnými písničkami podobně jako v Disney filmech.

Taktická tahová strategie inspirovaná pravidly D&D: Tahová strategie podobná hrám typu cRPG, až na to, že není žádný otevřený svět, je minimální příběh, a všechno se odehrává jen v samotných bitvách, podobně jako v Bitvě o Wesnoth. Pravidla boje jsou silně inspirovaná (nebo přímo založená na, podle možností licence) pravidly nějaké verze D&D nebo Pathfinderu.

Recenze a návod na koronahra.cz

Snímek obrazovky z hlavní obrazovky hry koronahra.cz

Hry o kontrole epidemie se často potýkají s problémem, že když provedete protiepidemická opatření včas a silně, tak můžete virus eliminovat a předejít tak komplikované fázi hry.

Na internetu se ale objevila simulační hra, koronahra.cz, která tomu předchází zaprvé tak, že začínáte už v rozvinuté epidemii, ale hlavně tak, že vám každý den přibyde 10 nemocných, ať děláte co chcete, a tedy epidemii nemůžete nikdy zastavit.

Read More

I release my stories as CC-BY-40 and my games as GPL-3.0

I, Petr Hudeček, also working under the names Lesan, Oracions and Soothsilver, hereby release:

  • all of my released creative fiction (short stories; comic strips; novels) under CC BY 4.0. This means you are free to redistribute the stories anywhere you want, as long as you attribute me as the original author;
  • all of my released video games under GNU GPL 3.0. This means you are free to redistribute them anywhere you want, and you can create your own games based on my games, but if you do, then you must release those games under GNU GPL 3.0 as well.

Read More

Cat Colony Crisis Walkthrough/Guide

Cat colony crisis screenshotCat Colony Crisis is a short simulation game about managing a disease outbreak. You are on a spaceship with 15 cats, 1 of them is infected, and your goal is to end the outbreak, preferably with as few infections as possible.

The game is quite fun, but when I first started, I played 3 times on the default difficulty settings and each time I lost and all of the cats fell sick. However, after I learned some tricks and got better, I now tend to win easily, usually with 1-3 infections only.

You can download it at https://devils-cider-games.itch.io/cat-colony-crisis 

Read More

A formal grammar for Magic: the Gathering

I wrote an ANTLR4 formal grammar for Magic: the Gathering cards.

It turns this

A Magic: the Gathering card

Or, more specifically, it turns this

Reach
Undergrowth — When you cast this spell, reveal the top X cards of your library, where X is the number of creature cards in your graveyard. You may put a green permanent card with converted mana cost X or less from among them onto the battlefield. Put the rest on the bottom of your library in a random order.

Into this:

You can try it out here: https://soothsilver.github.io/mtg-grammar/ and you can download the grammar and the source code from https://github.com/Soothsilver/mtg-grammar.

Read More

Magisterské státnice na Matfyzu

Tento článek popisuje, jak fungovala ústní magisterská státní zkouška z informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF, Matfyz) v září 2017. (verze v Google dokumentu)

Přihlášení

Magisterská státnice se nazývá “ústní část státní závěrečné zkoušky”. Žádná písemná část neexistuje. Slovo “ústní” ji pouze rozlišuje od “obhajoby diplomky,” což je druhá část zkoušky. Není dělená na několik zkoušek podle předmětu (matematika/informatika) na rozdíl od bakalářské zkoušky. Na zkoušku je třeba se přihlásit před termínem uvedeným v harmonogramu, ale nelze se přihlásit dříve, než máte splněné všechny ostatní studijní povinnosti vyjma diplomové práce.

Read More

Java Pathfinder Inspector

In the summer of 2016, I participated in the Google Summer of Code program, during which I updated and significantly improved the Java Pathfinder Inspector.

Java Pathfinder (JPF) is a framework for formal checking of Java programs. Its core consists of a virtual machine for Java bytecode, running itself on Java; this allows JPF to instrument the code and provide its own functionality for critical instructions. JPF is very extensible and many modules exist for various kinds of verification such as symbolic execution. JPF Inspector is one such JPF module that focuses on debugging capability.

JPF Inspector is a tool for inspection and control of Java Pathfinder execution. It supports breakpoints and single-step execution (forward and backward) at different levels of granularity, and it allows the user to examine and modify program state (threads, call stacks, and heap objects). Unlike with standard debuggers (GDB), it is also possible to control thread scheduling explicitly.

This is the first software engineering project for which I received actual money.

It is programmed in Java.

It was created at the age of 23, in 2016.

 

Read More