Quest for the Golden Candelabra releases soon on Steam!

When I created my list of 100 things I wanted to do 7 years ago, publishing a game on Steam was one of them. Back then, publishing on Steam was harder, but even now, I’m still happy that I’m finally going to achieve this.

My new video game, Quest for the Golden Candelabra, is a 2D turn-based tactics game based on the rules of PF2E, the second edition of a powerful tabletop OGL ruleset. You lead a group of four colorful characters through a series of encounters, fighting against monsters, acquiring loot and eventually — hopefully — recovering the ancient artifact that’s the object of your quest.

And it will be released on Steam in just two weeks!

Počítačové hry, které se mi nepodařilo vytvořit

Tyto nápady na počítačové hry se mi honí v hlavě už dlouho, ale žádný se mi nepodařilo dotáhnout tak daleko, abych hru začal vytvářet. Pokud vás nějaký zaujme, prosím vytvořte hru nebo mi řekněte, jak by nápad mohl fungovat 😊.

Judge simulator: Úkolem hráče jakožto soudce místního soudu ve fiktivní (možná fantasy) zemi je přečíst si relevantní zákony, přečíst podlohu od žaloby a obhajoby a sestavit rozsudek včetně zdůvodnění, kde hráč vybírá z nabízených možností odstavců a nakonec sestaví celý dokument a je následně ohodnocen podle toho, jak moc je jeho rozsudek správný.

Simulátor úřadu: Úkolem hráče je navrhnout byrokratická pravidla pro malý obecní úřad tak, aby zajistil postupně všechny agendy, jako je vyřizování občanských průkazů, řidičáků apod. Hra po hráči vyžaduje, aby splnil nějaké podmínky (řidičák dostane jen, kdo má složenou zkoušku), ale hráč už vybírá, jak občan podmínky prokáže, u jaké pobočky udělá jaký úkon apod. Posláním hry je pozitivně zobrazit byrokracii a ukázat hráči radost a nezbytnost pravidel ve společnosti, kde lidé nejsou perfektní. Pravděpodobně ve světě bez internetu (možná i fantasy).

Najdi cestu ven: Vizuální novela kombinovaná s escape-the-room místnostmi z prostředí skautského komiksu Najdi cestu ven, dobrodružství vlčácké družiny na opuštěném hradě.

Hra ze skautského prostředí: Nebo, trochu obecněji, kompletní hru ze skautského prostředí, která by byla celkem věrná tomu, jak skauting funguje v České republice, bavila by děti od 6 lety ale i mě jako dospělého, a hlavně by bavila i neskauty. Podobně jako Najdi cestu ven, posláním hry by bylo reprezentovat pozitivně skauting a navázat na Foglarův styl “dobrodružství mladých lidí”. 

Muzikálové RPG: Open world fantasy RPG v 3D světě a la Skyrim, až na to, že nikdo nemluví, všichni jenom zpívají. Každé město je asociované s jiným žánrem hudby – rock/opera/rap/… – a důležité momenty v hlavní příběhové linii jsou prozpívané tažnými písničkami podobně jako v Disney filmech.

Taktická tahová strategie inspirovaná pravidly D&D: Tahová strategie podobná hrám typu cRPG, až na to, že není žádný otevřený svět, je minimální příběh, a všechno se odehrává jen v samotných bitvách, podobně jako v Bitvě o Wesnoth. Pravidla boje jsou silně inspirovaná (nebo přímo založená na, podle možností licence) pravidly nějaké verze D&D nebo Pathfinderu.

Recenze a návod na koronahra.cz

Snímek obrazovky z hlavní obrazovky hry koronahra.cz

Hry o kontrole epidemie se často potýkají s problémem, že když provedete protiepidemická opatření včas a silně, tak můžete virus eliminovat a předejít tak komplikované fázi hry.

Na internetu se ale objevila simulační hra, koronahra.cz, která tomu předchází zaprvé tak, že začínáte už v rozvinuté epidemii, ale hlavně tak, že vám každý den přibyde 10 nemocných, ať děláte co chcete, a tedy epidemii nemůžete nikdy zastavit.

Čtěte více

Vydávám svoje povídky pod licencí CC-BY-4.0, a svoje hry pod GNU GPL 3.0

Já, Petr Hudeček, pracující také pod přezdívkami Lesan, Oracions a Soothsilver, tímto vydávám:

  • veškerou svoji vydanou beletrii (povídky, komiksy, romány) pod licencí CC BY 4.0. To znamená, že tyto příběh můžete nahrát kamkoliv chcete a stačí, když mě označíte jako původního autora;
  • veškeré své vydané počítačové hry pod licencí GNU GPL 3.0. To znamená, že je můžete nahrát kamkoliv chcete a můžete vytvořit svoje vlastní počítačové hry založené na mých hrách. Pokud to ale uděláte, musíte takové hry také vydat pod licencí GNU GPL 3.0.

Čtěte více

Cat Colony Crisis Walkthrough/Guide

Cat colony crisis screenshotCat Colony Crisis is a short simulation game about managing a disease outbreak. You are on a spaceship with 15 cats, 1 of them is infected, and your goal is to end the outbreak, preferably with as few infections as possible.

The game is quite fun, but when I first started, I played 3 times on the default difficulty settings and each time I lost and all of the cats fell sick. However, after I learned some tricks and got better, I now tend to win easily, usually with 1-3 infections only.

You can download it at https://devils-cider-games.itch.io/cat-colony-crisis 

Čtěte více

A formal grammar for Magic: the Gathering

I wrote an ANTLR4 formal grammar for Magic: the Gathering cards.

It turns this

A Magic: the Gathering card

Or, more specifically, it turns this

Reach
Undergrowth — When you cast this spell, reveal the top X cards of your library, where X is the number of creature cards in your graveyard. You may put a green permanent card with converted mana cost X or less from among them onto the battlefield. Put the rest on the bottom of your library in a random order.

Into this:

You can try it out here: https://soothsilver.github.io/mtg-grammar/ and you can download the grammar and the source code from https://github.com/Soothsilver/mtg-grammar.

Čtěte více

Magisterské státnice na Matfyzu

Tento článek popisuje, jak fungovala ústní magisterská státní zkouška z informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF, Matfyz) v září 2017. (verze v Google dokumentu)

Přihlášení

Magisterská státnice se nazývá “ústní část státní závěrečné zkoušky”. Žádná písemná část neexistuje. Slovo “ústní” ji pouze rozlišuje od “obhajoby diplomky,” což je druhá část zkoušky. Není dělená na několik zkoušek podle předmětu (matematika/informatika) na rozdíl od bakalářské zkoušky. Na zkoušku je třeba se přihlásit před termínem uvedeným v harmonogramu, ale nelze se přihlásit dříve, než máte splněné všechny ostatní studijní povinnosti vyjma diplomové práce.

Čtěte více

Java Pathfinder Inspector

Přes léto 2016 jsem se účastnil programu Google Summer of Code, během nějž jsem aktualizoval a značně vylepšil aplikaci zvanou Java Pathfinder Inspector.

Java Pathfinder (JPF) is framework pro formální kontrolu programů napsaných v Javě. Jeho jádro sestává z virtuálního stroje pro bajtkód, který sám běží v Javě; to umožní, aby JPF instrumentoval kód a nahradil kritické instrukce svými vlastními variantami. JPF je velmi rozšiřitelný a existuje mnoh modulů pro různé druhy verifikace jako například modul pro symbolickou exekuci. JPF Inspector je jedním takovým modulem a soustředí se na možnost ladění.

JPF Inspector je nástroj pro pozorování a kontrolu běhu programu spuštěného na virtuálním stroji Java Pathfinder. Podporuje breakpoiny, krokování (dopředu i dozadu), a to na několika úrovních granularity, a umožňuje uživateli pozastavit program a prozkoumat jeho současný stav (vlákna, zásobníky, proměnné, objekty na haldě). Oproti standartním debuggerům jako GDB také umožňuje explicitní plánování vláken.

Toto je první softwarový projekt, za který jsem dostal skutečné peníze.

Je naprogramovaný v Javě.

Na tomto projektu jsem pracoval ve věku 23 let, v roce 2016.

Čtěte více