Moje úspěchy

Na této stránce je téměř úplný výčet mých formálních (vyčíslitelných) úspěchů. Vynechal jsem jen nějaké sportovní výhry.

Formální vzdělání

Jazykové zkoušky

 • 2016 – Japonština, úroveň N5 (zhruba odpovídá úrovním A1 až A2)
 • 2012 – Francouzština, úroveň C1, zvláštní maturitní zkouška certifikující úroveň C1 Společného evropského referenčního rámce
 • 2011 – Angličtina, úroveň C2, zkouška CAE od Cambridge, známka A (tedy úroveň C2 Společného evropského referenčního rámce

Středoškolské předmětové olympiády

 • 2011 – Angličtina, 1. místo, okres
 • 2010 – Angličtina, 2. místo, okres
 • 2008 – Angličtina, 2. místo, kraj
 • 2008 – Angličtina, 1. místo, okres
 • 2007 – Angličtina, 4. místo, kraj
 • 2007 – Angličtina, 1. místo, okres
 • 2006 – Angličtina, 1. místo, okres
 • 2005 – Angličtina, 1. místo, okres
 • 2012 – Programování*, 1. místo, celostátní kolo
 • 2012 – Programování, 1. místo, kraj
 • 2011 – Programování, 2. místo, celostátní kolo
 • 2011 – Programování, 1. místo, kraj
 • 2010 – Programování, 3. místo, celostátní kolo
 • 2010 – Programování, 1. místo, kraj
 • 2009 – Programování, 2. místo, celostátní kolo
 • 2009 – Programování, 1. místo, kraj
 • 2008 – Programování, 1. místo, celostátní kolo
 • 2008 – Programování, 1. místo, kraj
 • 2008 – Programování, 1. místo, okres
 • 2007 – Programování, 3. místo, celostátní kolo
 • 2007 – Programování, 1. místo, kraj
 • 2007 – Programování, 1. místo, okres
 • 2008 – Matematika, 7. místo, kraj
 • 2008 – Matematika, 1. místo, okres
 • 2007 – Matematika, 1. místo, okres
 • 2006 – Matematika, 1. místo, okres
 • 2006 – Pythagoriáda (soutěž v matematice), 2. místo, okres
 • 2005 – Pythagoriáda (soutěž v matematice), 1. místo, okres
 • 2011 – Fyzika, 2. místo, kraj
 • 2010 – Fyzika, 2. místo, kraj
 • 2009 – Fyzika, 4. místo, kraj
 • 2008 – Fyzika, 3. místo, kraj
 • 2008 – Čeština, 1. místo, okres
 • 2012 – Fyziklání (celostátní týmová soutěž ve fyzice), 4. místo
 • 2011 – Fyziklání (celostátní týmová soutěž ve fyzice), 3. místo
 • 2010 – Fyziklání (celostátní týmová soutěž ve fyzice), 6. místo
 • 2009 – Talent roku**, 2. místo (kategorie Technický talent***), kraj
 • 2009 – Talent roku**, 1. místo (kategorie Všeobecný talent), okres
 • 2008 – Talent roku**, 3. místo (kategorie Všeobecný talent), okres

Soutěže v obecném programování

 • 2016: Hack Cambridge, 24-hodinová soutěž v programování bez omezení tématu, v týmu s Michalem Pokorným, 1. místo ze 68, navíc dvě další ocenění – za nejlepší naprogramovanou hru, a za nejzajímavější projekt, hra: The Deadlock Empire
 • 2015: CodeWhiz.java, soutěž v řešení úloh v Javě, 2. místo z mnoha, organizovaná serverem hackerrank.com
 • 2015: Simply SQL, soutěž ve tvorbě SQL příkazů, 2. místo z mnoha, organizovaná serverem hackerrank.com

Soutěže v programování her

Dobrovolnictví

Stack Exchange

Kombinovaný odznak:

profile for Petr Hudeček on Stack Exchange, a network of free, community-driven Q&A sites

Pouze StackOverflow:

profile for Petr Hudeček at Stack Overflow, Q&A for professional and enthusiast programmers

Pouze Roleplaying Games:

profile for Petr Hudeček at Role-playing Games Stack Exchange, Q&A for gamemasters and players of tabletop, paper-and-pencil role-playing games

Vedení projektů

 • 2015 – SkautQA. Založil jsem platformu pro otázky a odpovědí pro skautské vedoucí na adrese qa.skauting.cz. Založení předcházely dlouhé rozhovory a vyjednávání s vedením skautingu v ČR. Web stále funguje, a všechny otázky jsou zodpovězeny, ale má nízkou návštěvnost.
 • 2015 – List of Official Rulings. Založil jsem projekt List of Official Rulings pro rozhodčí Magic: The Gathering. V rámci tohoto projektu jsem vedl tým, který prošel všechna rozhodnutí vysokoúrovňových rozhodčích za poslední čtyři roky a shrnul je na jednu webovou stránku. Bohužel, technické problémy s webovými servery JudgeApps způsobily, že nyní seznam není věřejně k dispozici. Situaci se pokouší napravit Toby Hazes.
 • 2014 – Francouzská MLP Wikia. Založil jsem francouzskou verzi Wikie pro My Little Pony na adrese fr.mlp.wikia.com. Spolu s Drakeem se nám podařilo dát na web velké množství obsahu, hlavně však sestavit a uploadovat francouzské texty všech písniček. Nyní již wiki aktivně needituji, ale jiní editoři stále nový obsah občas přidávají.
 • 2009 – Unofficial Four Elements Contest. Když se ukázalo, že server GameDev.net nebude pořádat sedmý ročník soutěže Four Elements, kde mají programátoři šest měsíců na to, aby vyvinuli hru, která bude obsahovat čtyři zadaná témata, rozhodl jsem se uspořádat ho sám, ve spolupráci s komunitou. Dokončenou hru do soutěže poslalo celkem 5 soutěžících. Server GameDev.net prošel proměnou od doby soutěže a staré stránky již nejsou dohledatelné.

Ostatní

 • 2015 – KolejCup 2015, 3. místo, týmová soutěž; pro vítězství musí tým běžet rychle a správně odpovídat na otázky z oblasti matematiky, fyziky a informatiky; ve všech KolejCupech jsem byl v týmu Cutie Mark Crusaders s Martinem Strupkem a Martinem Zikmundem
 • 2014 – KolejCup 2014, 2. místo
 • 2013 – KolejCup 2013, 1. místo, kategorie Prváci
 • 2012 – Rozhodčí Magic: The Gathering, level 2
 • 2010 – Rozhodčí Magic: The Gathering, level 1

 

* Touto soutěží myslím Soutěž dětí a mládeže v programování, vyhlašovanou Národním institutem dětí a mládeže, nikoliv kategorii P Matematické olympiády, která vede do IOI.

** Tahle soutěž se mi moc nelíbí. Organizátoři nikdy nezveřejnili pravidla, jak se určují vítězové.

*** Kvůli chybě organizátora jsem byl přiřazen do této kategorie. Měl jsem byl správně nominován v kategorii všeobecný talent.

Napsat komentář