Středoškolské předmětové olympiády

Umístil jsem se v těchto olympiádách.

 • 2011 – Angličtina, 1. místo, okres
 • 2010 – Angličtina, 2. místo, okres
 • 2008 – Angličtina, 2. místo, kraj
 • 2008 – Angličtina, 1. místo, okres
 • 2007 – Angličtina, 4. místo, kraj
 • 2007 – Angličtina, 1. místo, okres
 • 2006 – Angličtina, 1. místo, okres
 • 2005 – Angličtina, 1. místo, okres
 • 2012 – Programování*, 1. místo, celostátní kolo
 • 2012 – Programování, 1. místo, kraj
 • 2011 – Programování, 2. místo, celostátní kolo
 • 2011 – Programování, 1. místo, kraj
 • 2010 – Programování, 3. místo, celostátní kolo
 • 2010 – Programování, 1. místo, kraj
 • 2009 – Programování, 2. místo, celostátní kolo
 • 2009 – Programování, 1. místo, kraj
 • 2008 – Programování, 1. místo, celostátní kolo
 • 2008 – Programování, 1. místo, kraj
 • 2008 – Programování, 1. místo, okres
 • 2007 – Programování, 3. místo, celostátní kolo
 • 2007 – Programování, 1. místo, kraj
 • 2007 – Programování, 1. místo, okres
 • 2008 – Matematika, 7. místo, kraj
 • 2008 – Matematika, 1. místo, okres
 • 2007 – Matematika, 1. místo, okres
 • 2006 – Matematika, 1. místo, okres
 • 2006 – Pythagoriáda (soutěž v matematice), 2. místo, okres
 • 2005 – Pythagoriáda (soutěž v matematice), 1. místo, okres
 • 2011 – Fyzika, 2. místo, kraj
 • 2010 – Fyzika, 2. místo, kraj
 • 2009 – Fyzika, 4. místo, kraj
 • 2008 – Fyzika, 3. místo, kraj
 • 2008 – Čeština, 1. místo, okres
 • 2012 – Fyziklání (celostátní týmová soutěž ve fyzice), 4. místo
 • 2011 – Fyziklání (celostátní týmová soutěž ve fyzice), 3. místo
 • 2010 – Fyziklání (celostátní týmová soutěž ve fyzice), 6. místo
 • 2009 – Talent roku**, 2. místo (kategorie Technický talent***), kraj
 • 2009 – Talent roku**, 1. místo (kategorie Všeobecný talent), okres
 • 2008 – Talent roku**, 3. místo (kategorie Všeobecný talent), okres