Kladné a záporné stránky trestního zákoníku (v porovnání s francouzským)

Ještě jsem nebyl nikdy obžalován z trestného činu, ale bojím se toho. Odsouzení za trestný čin je přísný trest, a to nejen kvůli času strávenému ve vězení. Každé odsouzení se zapisuje do trestního rejstříku, ze kterého se úmyslné trestné činy mažou až za dost dlouhou dubu. Protože je možné být odsouzen i za trestné činy, o jejichž existenci nevíte, přečetl jsem celý český trestní zákoník a podstatnou část zákoníku francouzského (protože ve Francii strávím následujících 5 měsíců). V tomto článku popisuji svoje poznatky a názory, a tyto dva zákoníky srovnávám.

Nejsem právník a toto není právnická rada.

Obecná část

ČR: Vše je v trestním zákoníku. Český právní řád má jednu nesrovnatelnou výhodu oproti většině cizích právních řádů včetně francouzského – a totiž to, že všechny trestné činy jsou v trestním zákoníku. A pouze za trestný čin můžete dostat zápis do trestního rejstříku nebo jít do vězení. To není vůbec samozřejmost – ve Spojených státech ani právníci netuší, kolik trestných činů vlastně existuje.

Právní omyl negativní. Srovnejte tyto formulace:

 • FR: “Není trestně odpovědný, kdo myslel, že jedná v mezích zákona, a své chyby se nemohl vyvarovat.”
 • CZ: “Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.”

Obě věty říkají to samé, ale francouzská je lepší, protože je z ní lépe patrné, že se vztahuje i na nedbalostní trestné činy. Laik čtoucí český trestní zákoník by si mohl myslet, že nedbalostní trestný čin nevyžaduje “zavinění” (vyžaduje, nevyžaduje “úmysl”). Na druhou stranu český zákoník definuje, co znamená “možnost se vyvarovat”, takže v tomto ohledu je lepší.

Uposlechnutí příkazu. Francouzský zákoník má skvělou formulaci:

 • FR: “Není trestně odpovědný, kdo vykoná čin přikázaný legitimní autoritou, pokud tento čin není zjevně protiprávní.”

My nic takového nemáme, ale měli bychom mít.

Zvláštní kritérium nutné obrany. Oba zákoníky mají téměř identické formulace pro nutnou obranu a krajní nouzi, ale ve francouzském zákoníku je navíc tento bonus:

 • FR: “Jedná v rámci nutné obrany také ten, kdo spáchá čin jinak trestný, aby odrazil, v noci, neoprávněný vstup do obydleného místa vloupáním, násilím nebo lstí.”

Všimli jste si té formulaci “v noci”, kterou jsem zdůraznil? Přišlo mi humorné, že je tam tento speciální dodatek, ale že když se budete bránit proti zlodějům za denního světla, tak vám bude muset stačit běžná formulace nutné obrany.

Ale vážně – tahle formulace je špatná, protože vám zřejmě dovoluje zabít zloděje, který se k vám v noci vloupá, i když sám nemá zbraň nebo je to třeba malé dítě.

Některá svědectví nestačí k odsouzení. Francouzský zákoník obsahuje jedno zvláštní pravidlo o dostatečnosti důkazů:

 • FR: “Nikdo nesmí být odsouzen jen na základě prohlášení účiněných osobami, které se vyhnuly vlastnímu trestnímu stíhání tím, že včas na svůj trestný čin upozornili autority […].”

Je to zajímavé, protože u nás existuje jen velmi málo psaných pravidel o tom, jaké důkazy stačí a jaké ne, a vesměs se to nechává na rozhodnutí soudců a na precedentech.

NEJHORŠÍ ČÁST FRANCOUZSKÉHO ZÁKONÍKU. Teď dávejte pozor, protože zde je nejhorší část obecné části francouzského zákoníku. Je nejhorší, protože vás nutí, abyste sami svědčili proti sobě, což jde proti principům, podle kterých by mělo trestný právo fungovat. Čtěte:

 • FR: “Tomu, kdo použije šifrovací prostředek […] pro spáchání nebo přípravu trestného činu, se zvýší maximální sazba trestu odnětí svobody [o jednu kategorii].”
 • FR: “To se nevztahuje na pachatele, který na žádost soudu nebo administrativních autorit poskytl čistý text a jakékoliv [klíče a metody] potřebné k dešifrování materiálu.”

Definice šifrovacího prostředku je dosti široká a patří do ní v každém případě jakékoliv zaheslování (souboru, počítače, e-mailové schránky), a dokonce používání protokolu HTTPS.

Pokud tedy soud objeví data, o kterých má podezření, že byla použita k trestnému činu, a nejsou volně přístupná bez hesla, tak jste povinni je pro soud rozšifrovat, i kdyby to byly třeba vaše plány k přepadení banky. Srovnejte to například s tím, když tyto plány zakopete metr do země. Policie se vás může zeptat “Kam jsi zakopal ty plány?” a vy můžete říct, “Jdi do háje,” ale pokud se vás policie zeptá, “jaké je heslo k tomuhle ZIP souboru?”, tak vám stejná odpověď vynese o 10 let vězení navíc.

A to není všechno! Představte si, že policie najde hesla sama (např. protože je to “1234” nebo ho máte přilepené na počítači”). Pak jste použili šifrovací prostředek, ale nikdo nemá důvod vás žádat o čistý text a klíč. A soud může vás trest zvětšit.

Ano, soud se může rozhodnout neaplikovat tuto formulaci a dát vám obyčejný trest, ale podle mě by vůbec neměl mít možnost o vyšším trestu uvažovat.

Zvláštní část

Než přejdeme k jednotlivým trestným činům, podívejme se nejdřív na “zvláště přitěžující okolnosti”, tedy okolnosti, které přímo zvednou horní sazbu trestu. Ty nejsou v ani jednom zákoníku vypsány hromadně, ale opakují se u každého trestného činu. To je zvláště otravné ve francouzském zákoníku, kde jich je fakt hodně, zaberou dvě stránky a malé změny někde uprostřed nemáte šanci si všimnout.

To je mimochodem celkem špatný rys francouzského zákoníku – mnoho věcí je napsáno zbytečně dlouze a hodně se věci opakují. Francouzští zákonodárci by měli najmout softwarového inženýra (hlásím se dobrovolně), aby ten jejich zákoník trochu zrefaktoroval.

Přejděmě tedy k typickému výčtu zvláště přitěžujících okolností. Tento výčet se mění trestný čin od trestného činu, ale podívejme se třeba na ty u vraždy:

 • ČR: Vyšší trestní sazba se použije, když je čin spáchán:
  • na dvou nebo více osobách
  • na těhotné ženě
  • na dítětě mladším patnácti let
  • na úřední osobě (v souvislosti s výkonem funkce)
  • na svědkovi nebo znalci (v souvislosti s výkonem funkce)
  • na lékaři (v souvislosti s výkonem funkce)
  • na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání
  • opětovně
  • zvlášť surovým způsobem
 • FR: Vyšší trestní sazba se použije, když je čin spáchán:
  • na dítěti mladším patnácti let
  • na rodiči
  • na těhotné ženě
  • na nemocné osobě
  • na postižené osobě
  • na soudci, právníkovi, úřední osobě, policistovi, celníkovi, členu vězeňské služby, hasiči, dobrovolném hasiči nebo hlídači (v souvislosti s výkonem funkce)
  • na učiteli nebo zaměstnanci školy, řidiči veřejného dopravního prostředku, osobě sloužící veřejnosti, lékaři (v souvislosti s výkonem funkce)
  • na osobě blízké nějakému soudci, právníkovi […] v souvislosti s výkonem funkce těchto osob
  • na svědkovi, aby mu zabránil ve svědčení
  • kvůli příslušnosti nebo nepříslušnosti, skutečné nebo domnělé, oběti k určité etnické skupině, národu, rase nebo náboženství
  • kvůli sexuální orientaci nebo identitě oběti
  • organizovanou skupinou
  • na své osobě blízké
  • na jiné osobě, protože odmítla svatbu nebo partnerství

Pojďme to rozberat. Francouzský zákonodárce trestná přísněji mnohem širší okruh okolností, což vidíme z rozšířeného seznamu chráněných povolení, z toho, že osoby blízké pachateli mají zvláštní ochranu a také, že nemocné osoby (a to i nemocné třeba chřipkou) mají ochranu. Jednoho by napadlo, jestli dobrou obranou proti vrahovi by nebylo useknout si před ním ruku, “ha! jsem postižený; když mě zabiješ teď, půjdeš na doživotí!”.

Poslední zajímavost v těchto seznamech je, že Česká republika považuje ateismus za hodný ochrany, zatímco Francie pouze náboženství. Francie navíc nechrání politické přesvědčení.

Tak, a nyní už se můžeme pustit na porovnání nejvyšší sazeb za jednotlivé trestné činy.

V následující tabulce vidíte je pro každý vybraný trestný čin uvedena horní hranice trestní sazby a u některých činů jsou moje komentáře.

Trestný čin Francie ČR
Genocidium doživotí doživotí
Svádění vedoucí k zahájení genocidia doživotí doživotí
Svádění, které nevedlo k zahájení genocidia 7 let doživotí
Eugenika
Tím se myslí organizace selekce lidí.
30 let není trestné
Pokus o genetické klonování člověka
Všimněte si obrovské nesrovnalosti ve výši trestu!
30 let 3 roky
Vražda
Vražda je dobrým příkadem toho, jak je francouzský trestní zákon obecně přísnější než ten český. (Podívejte se i na “vraždu s premeditací”.)
30 let 18 let
Vražda s premeditací doživotí 20 let
Otrava
Ve všech ohledech je otrava stejná jako vražda, ale prostě tam mají ten text nakopírovaný dvakrát a změnili celkem tři slova. Stupidní.
30 let 18 let (vražda)
Svádění k atentátu nebo otravě 10 let 18 let
Usmrcení z nedbalosti 3 roky 3 roky
Usmrcení z hrubé nedbalosti 5 let 6 let
Usmrcení z nedbalosti psem 5 let 3 roky
Únos nebo uvěznění agentem státu doživotí 12 let
Mučení 15 let 5 let
Násilí vedoucí k nechtěné smrti 15 let 10 let
Násilí vedoucí k těžkému ublížení na zdraví 10 let 10 let
Násilí vedoucí k osmidenní neschopence 3 roky 3 roky
Léčka proti policistovi 5 let není zvláště trestná
Obtěžování zlomyslnými zprávami
(v ČR trestné jen s výhružkou smrti nebo zranění)
1 rok 1 rok*
Vyhrožování spácháním trestného činu 0,5 roku 1 rok
Vydírání s vyhrožováním spácháním trestného činu 3 roky 4 roky
Znásilnění 15 let 10 let
Pohlavní zneužití mimo znásilnění 5 let 5 let
Sexuální exhibice na veřejnosti 1 rok není trestné
Sexuální obtěžování 2 roky není trestné
Vedení skupiny určené k nelegálnímu prodeji drog doživotí není zvláště trestné
Nelegální výroba drog 20 let 5 let
Nelegální držení drog 10 let 2 roky
Zanechání bezbranné osoby 5 let 3 roky
Zabraňování příjezdu zdravotnické služby 7 let 3 roky
Nezabránění trestnému činu
Francouzský zákoník nemá taxativní výčet trestných činů, které je třeba překazit. Občan má povinnost překazit všechny trestné činy, pokud mu přitom nehrozí újma. Česká varianta se mi líbí víc.
5 let 3 roky
Neposkytnutí pomoci 5 let 2 roky
Zdravotnický výzkum na člověku bez povolení 3 roky není zvláště trestné
Potrat bez povolení matky 5 let 10 let
Svádění vedoucí k sebevraždě
Oba zákoníky mají naštěstí formulaci, že kdo jiného svádí k sebevraždě, ale neúspěšně (pokus o sebevraždu neproběhl), tak není odpovědný.
3 roky 3 roky
Propagace prostředků sloužících k sebevraždě 3 roky není trestné
Otroctví 20 let 10 let
Únos 20 let 8 let
Převzetí kontroly nad dopravním prostředkem 20 let 15 let
Narušení bezpečnosti letadla nebo lodě 5 let 3 roky
Diskriminace 3 roky není trestné
Obchodování s lidmi 7 let 10 let
Vynucování ukrytí obličeje na základě pohlaví
Poslechněte si to: “Kdo přinutí jinou osobu hrozbou, násilím, zneužitím moci nebo zneužitím autority, z důvodu pohlaví, aby skryla svůj obličej, bude potrestán rokem vězení.” Povedlo se jim to napsat bez toho, aby jmenovali islám, yay!
1 rok není zvláště trestné
Kuplířství 7 let 4 roky
Žádost o sex s prostitutkou mladší 18 let 3 roky 2 roky
Šikana ve škole 0,5 roku není zvláště trestné
Hanobení ostatků 1 rok 2 roky
Pořízení záznamu člověka v soukromí 1 rok není trestné
Pomluva 5 let 1 rok
Zveřejnění profesního tajemství 1 rok není trestné
Porušení listovního tajemství 1 rok 2 roky
Neplacení alimentů 2 roky 1 rok
Odmítnutí reprezentace dítětě zákonným zástupcem 1 rok není trestné
Svádění rodičů k opuštění dítěte 0,5 roku není zvláště trestné
Výroba dětské pornografie se záměrem šíření přes internet 7 let 6 let
Výroba pornografie dítěte mladšího 15 let bez záměru šíření 5 let 3 roky
Návštěva pedopornografického webu
Tento trestný čin se dostal do všech trestních zákoníků evropských zemí kolem roku 2012 podle směrnice EU. Do té doby bylo sice stejně trestné “vlastnění dětské pornografie”, ale existence takových dat ve vyrovnávací paměti prohlížeče se za vlastnění nepovažovala. Mimochodem, “pedo-pornographie” je slovo, které se zřejmě ve francouzštině skutečně používá ^^.
2 roky 2 roky
Krádež 3 roky 2 roky
Podvod 5 let 2 roky
Zničení cizí věci 2 roky 1 rok
Zničení cizí věci explozí nebo požárem z nedbalosti
Tohle mě zaujalo.
1 rok není trestné
Zničení cizí věci explozí nebo požárem
A tady značně Francouzi přepískli trestný sazbu.
10 let není zvláště trestné
Neoprávněný přístup do databáze 2 roky 1 rok
Neoprávněné čtení nebo zápis do databáze 5 let 2 roky
Držení počítačového programu, který slouží k neoprávněnému čtení nebo zápisu do databáze
Uh, …cože? Vlastnění password-crackeru nebo rainbow tabulky je trestné? Co třeba CD, které slouží k obnovení systému poté, co ztratíte heslo? Fuj, odstranit z obou trestních zákonů!
5 let 1 rok
Bělení
Myslí se tím “praní peněz”, ale zatímco my máme nudnou “legalizaci výnosů z trestné činnosti”, Francie má “bělení peněz”.
5 let 4 roky
Postoupení území státu nepříteli
Na tomto a deseti dalších trestných činech si všimněte, že Francii fakt záleží na její republice.
doživotí 10 let
Postoupání části armády nepříteli doživotí 10 let
Svádění cizí moci k útoku proti Francii 30 let 12 let
Poskytování informací cizí moci 15 let 8 let
Sabotáž 15 let 10 let
Násilí proti republice 30 let 12 let
Účást na vzpouře proti republice 15 let 12 let
Terorismus doživotí 15 let
Vniknutí do školy se zbraní 3 roky není zvláště trestné
Žoldáctví 5 let není zvláště trestné
Drancování 15 let 20 let
Použití jedu nebo plynu ve válce doživotí 12 let
Bombardování nechráněných měst a vesnic
Tohle jsem fakt nečekal: “Kdo bombarduje jakýmkoliv způsobem města, vesnice, obydlí nebo budovy, které nejsou chráněny a nejsou vojenskými cíly, bude potrestán doživotím.”
doživotí není zvláště trestné
Vyhladovění civilistů doživotí 15 let
Útok, který způsobí smrt nepřiměřeně mnoha civilistů doživotí není zvláště trestné
Mučení zvířete 2 roky 2 roky

Pak mě ještě zajímaly následující trestné činy: incest a popírání holocaustu.

Tak předně, francouzský zákon nekriminalizuje incest. Yay! V České republice můžete jít za soulož s příbuzným do vězení na dva roky, zatímco ve Francii je taková soulož legální. To je dobře. Není jasné, proč je incest kriminalizovaný. Jeden komentář k trestnímu zákonu, který jsem četl, zmiňoval, že trestný čin chrání morální zásadu, podle které je soulož mezi příbuznými špatná. Uh, ok. Proč? Myslíte, podobně špatná jako soulož mezi osobami stejného pohlaví? Druhý komentář zmiňoval, že trestný čin chrání práva dítěte, které má větší šanci narodit se postižené. V takovém případě – proč je postihována soulož příbuzných stejného pohlaví, ze které dítě vzejít nemůže? A vzhledem k tomu, že interupce je v ČR legální, nemůžeme mít pak pravidlo, které by zbavilo odpovědnosti matku, která projde interupcí? (Podle Davidova komentáře se jako soulož bere pouze jednání, které skutečně může vyústit v početí, čímž moje argumentace přestává dávat smysl. Zároveň je tím vyjasněno, že není chráněna morální zásada, nýbrž zdraví dosud nenarozeného dítěte.)

Co se týče popírání holocaustu, má Francie tytéž paragrafy a trestá ho rokem vězení. Nelíbí se mi to, a naštěstí se to nelíbí i dalším lidem, takže se možná něco s tím zákonem stane, ale vydržel ve Francii už 25 let, takže zase takovou šanci bych tomu nedával.

Nu, a to je vše pro tento článek. Doufám, že jste se něco dozvěděli o trestním právu a nezapomeňte, že nejsem právník. (Milý čtenáři, pokud jsi ty právník, budu rád, když opravíš chyby v tomto článku.)

 1. Vražda: Samotný fakt, že je poškozený svědkem, znalcem nebo lékařem nestačí k tomu, aby byla použita kvalifikovaná skutková podstata. Je nutné, aby byl napaden při výkonu činnosti případně v souvislosti s ním. (Což jsi nejspíše správně uvedl ve francouzské verzi, ale v české ne).

  “Násilí vedoucí k osmidenní neschopence” – Osmidenní neschopenka je pouze nepsané výkladové ustanovení používané při určení, zda se jedná o přestupek (bez vězení), ublížení na zdraví (až 3 roky vězení) nebo těžké ublížení na zdraví (až 10 let). Obvykle se pro ublížení na zdraví vyžaduje alespoň týdenní pracovní neschopnost. Nicméně je to jen jedno z pomocných kritérií, a tak je možné, že v některém případě bude incident vedoucí k osmidenní pracovní neschopnosti považován za přestupek, zatímco incident, v jehož důsledku k pracovní neschopnosti nedošlo vůbec, bude považován za (těžké) ublížení na zdraví.

  Obtěžování zlomyslnými zprávami 1 rok není zvláště trestné

  §354
  Nebezpečné pronásledování
  (1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že
  c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
  a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

  Vynucování ukrytí obličeje na základě pohlaví 1 rok není trestné
  Spíše než “není trestné”, byl napsal “není zvláště trestné”, neboť takové jednání jednoznačně naplňuje skutkovou podstatu vydírání:

  § 175
  Vydírání
  (1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.

  A navíc, narozdíl od francouzské kazuistické úpravy, je formulováno obecně a drobná změna v okolnostech (například fakt, že tak není činěno z důvodu pohlaví) nevede k jeho neaplikovatelnosti.

  Žádost o sex s prostitutkou mladší 18 let 3 roky není trestné

  § 202

  Svádění k pohlavnímu styku
  (1) Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne dítěti nebo jinému za pohlavní styk s dítětem, pohlavní sebeukájení dítěte, jeho obnažování nebo jiné srovnatelné chování za účelem pohlavního uspokojení úplatu, výhodu nebo prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

  Šikana ve škole 0,5 roku není trestné

  Opět bych raději tvrdil, že není “zvláště trestné”, neboť podle intenzity může naplňovat skutkové podstaty vydírání, nebezpečného ohrožování, nebezpečného pronásledování, ublížení na zdraví či jiných trestných činů.

  Neplacení alimentů 2 roky není trestné

  § 196
  Zanedbání povinné výživy
  (1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  Incest

  Povšimni si rozdílu mezi formulací u incestu (“Kdo vykoná SOULOŽ…”) a u znásilnění (Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k POHLAVNÍMU STYKU).

  Zatímco pod pohlavním stykem je skryto téměř jakékoliv sexuální chování s výjimkou toho uvedeného v sexuálním nátlaku (pohlavním sebeukájení, obnažování nebo jiné srovnatelné chování), soulož je chápána pouze jako sexuální jednání při němž dochází k vnikání penisu do vagíny. Tato formulace tedy vylučuje postihování incestu mezi osobami stejného pohlaví i postihování sexuálních praktik, které nevedou k možnosti početí dítěte.

  To nám také odpovídá na otázku, jaký zájem je chráněný tímto ustanovením: Nejde o ochranu morálních hodnot, nýbrž o ochranu zdraví potenciálního dítěte.

 2. Díky za zajímavé srovnání. Pokud se budeš chtít podobnému tématu věnovat, zajímalo by mě podrobnější srovnání trestných činů, kterých se může dopouštět normální člověk. tedy trestných činů z nedbalosti, kradení software, zanedbání výchovy, … zejména jaké sazby se opravdu dávají. Ale asi nebude snadné se k takovým údajům dostat.

Leave a Reply